Skip to main content

Konserni

Valtasiirto kantaa vastuun

Lue lisää

Vastuullisuus on Valtasiirto-konsernissa aitoa välittämistä ympäristöstä ja ihmisistä – taloutta unohtamatta. Konserniyritysten vastuullisuus voidaankin jakaa kolmeen osa-alueeseen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla
on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstö,
asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt.

Konserniyritykset kouluttavat säännöllisesti henkilökuntaansa vähentämään omalta osaltaan ympäristön rasittamista, selvittämällä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen syyt ja seuraukset. Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti ja korjaavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Vastuullisuus ei ole vain luonnon ja ympäristön huomioon ottamista – myös ihmisistä on pidettävä hyvä huoli. Panostamme Valtasiirrolla turvallisuus- ja terveysriskien eliminoimisen lisäksi myös ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on meillä sosiaalisen vastuun perusta.

Ympäristöllinen vastuu

Olemme edelläkävijä ympäristöystävällisissä toimintatavoissa ja kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Hankinnat ovat oleellinen osa konserniyritysten vastuullisuutta – kalustoinvestointeja tehtäessä pyritään hankkimaan vähäpäästöisempää kalustoa ja koulutamme kuljettajamme suosimaan taloudellista ajotapaa, sekä käyttämään laitteita tehokkaasti ja taloudellisesti. Minimoimme turhia korjauskustannuksia ja pidämme koneet pidempään käyttökuntoisina. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on vaihtoehto useimmissa palveluissamme.

Konserniyritysten toiminnasta syntyvät jätteet lajitellaan niiden syntypaikoilla ja pyritään kierrätysasteen kasvattamiseen. Kiertotalous ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa liiketoimintaa – prosessiemme ansiosta saamme asiakkaidemme tuotteita uudelleen jalostettaviksi, sekä huolehdimme, että kiertometallit, kuonat, tuhkat, pakkaukset jne. löytävät tiensä oikeisiin lajitteluputkiin. Ympäristövastuulliset valinnat viestivät arvomme myös
asiakkaille. Niiden avulla osoitamme, että meitä kiinnostaa ympäristön tila ja teemme sen eteen töitä.

Taloudellinen vastuu

Pidämme huolta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystä, jotta olemme elinvoimaisia myös pitkällä tähtäimellä. Tämä luo pohjan huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristöllisestä vastuusta. Siihen sisältyvät esimerkiksi voiton tuottaminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti. Haluamme tukea kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä, tätä tukemassa meillä on mm. kalustonhallintaohjelma. Tämä ohjelma ohjaa tarkastelemaan kokonaiskustannuksia kuljetuspalvelun alusta loppuun ja kannustaa palvelun tuottamiseen laadukkaasti siten, että edullisin ja kustannustehokkain vaihtoehto on aina käytettävissä. Motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän yrityksen tärkein voimavara ja
taloudellisen vakauden tärkeimpiä kulmakiviä.